Produkter og ydelser


Vi distribuerer vacciner og udfører diagnostiske analyser for det danske sundhedsvæsen

Vi distribuerer vacciner og udfører diagnostiske analyser for det danske sundhedsvæsen

SSI udfører hvert år mere end 100.000 diagnostiske undersøgelser for hospitaler, praktiserende læger og speciallæger. SSI udfører hvert år mere end 100.000 diagnostiske undersøgelser for hospitaler, praktiserende læger og speciallæger.

  1. Forside
  2. Produkter og ydelser

SSI tilbyder og distribuerer en række produkter og ydelser inden for diagnostik, vacciner og kontraktarbejde.

Senest redigeret den 21. februar 2019

Vacciner m.m.

SSI distribuerer en række lægemidler, fx rejsevacciner og alle vacciner i det danske børne-vaccinationsprogram. Derudover kan SSI tilbyde forskellige produkter såsom antisera, HNI-produkter og in vivo diagnostik. Bestilling af varer kan ske elektronisk.

Diagnostik

SSI udfører undersøgelser af patientprøver med henblik på påvisning af infektionssygdomme forårsaget af bakterier, virus, svampe og parasitter. Se vores Diagnostiske Håndbog for mere information.

Kontraktarbejde

SSI tilbyder kontraktarbejde inden for visse biologiske analyser (fx miljø og produktionsprøver) og kontraktforskning (fx omkring infektioner og immunitet). Desuden tilbyder SSI et bredt udvalg af modeller inden for prækliniske dyreforsøg.

Temaer

Source